VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo

Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikePoslovna strategija - Dejan Nikolić - E Magazin

Sledeći tekst
Naš novi web sajt: www.seminari.biz

Prodajna akademija "Poslovna Znanja"

organizuje javne treninge:

'Akademija veština prodaje' - "Business Gym"Škola biznis plana (1)

Prvi korak ka uspehu

[Planiranje biznis plana zahteva isto što i bilo koje drugo planiranje u životu. Stavljanjem crnog na belo i slažući svoje zamisli korak po korak na papir, nejasne i maglovite ideje pretvoriće se u nešto definisano, fokusirano na uspeh.]

Kada krećete na neki put, osim ako nije u pitanju neka suluda nagradna igra, sigurno je da vam prvi korak neće biti da uđete u auto i krenete, da bi usput razmišljali o tome da li imate dovoljno goriva, da li ste spakovali lopaticu i koficu za plažu i da li uopšte znate kako da stignete do odredišta. Ovakav pristup vas najverovatnije ne bi odveo gde ste želeli da stignete. Pa ipak, upravo tako većina manjih preduzetnika kreće u posao...i zato većina od njih ne stiže na cilj.

Planiranje je jako važno jer omogućava:

- bolju komunikaciju i koordinaciju stvari koje radite
- bolje razumevanje posla
- efektivnije donošenje odluka
- umanjen otpor promenama
- spremnost za svaku ukazanu priliku
- razumevanje posledica i uzroka

Samim tim što biznis plan služi za planiranje poslovanja, planiranje pisanja biznis plana je jako važno. Pripremu plana možemo podeliti u pet etapa ili koraka:

Prvi korak – Postavljanje cilja. Prvi korak u pripremi je prepoznavanje tipa ljudi koji će čitati vaš biznis plan i s kojim ciljem. Zatim ćete hteti da znate šta je to što će oni želeti da znaju o vašoj firmi ili budućem poslu. Koje oblasti svog posla ćete želeti da stavite u prvi plan a koje da izostavite? Kada ovo raščlanite spremni ste za drugi korak.

Drugi korak – Okvir biznis plana. Pošto ste saznali kome ćete pokazati biznis plan možete krenuti sa postavljanjem okvira biznis planu koji će se zasnivati na stečenim informacijama u prvom koraku. Okvir može biti veoma uopšten ili jako specifičan i to zavisi isključivo od vas i vaših potreba. Ipak, što specifičniji okvir napravite, biće vam lakše pisanje samog plana.

Treći korak – Popunjavanje okvira. U zavisnosti od vašeg cilja i tipa ljudi koji će čitati vaš biznis plan, izdvojite delove plana koje treba detaljno predstaviti i one koje treba samo uopšteno obraditi. Važno je uvek imati na umu da biznis plan treba da bude fokusiran na bitne stvari. Ostatak može biti u vidu dodatka planu u vidu posebanih dokumenata.

Četvrti korak – Pisanje plana. Od toga da li tek krećete u neki posao ili proširujete postojeći, kao i od ličnih mogućnosti zavisi i redosled poglavlja koje obrađujete. Ipak, generalno, tri glavna segmenta pisanja plana treba da idu sledećim redosledom:
- Prikupljanje informacija. Većina ljudi bi krenula sa prikupljanjem finansijskih podataka kao i podataka o tržištu kojem se obraćate. Ove informacije ćete koristiti za pravljenje većine strateških pretpostavki u planu.
- Obrada i pisanje poglavlja plana. Treba pažljivo pristupiti poglavljima koje se tiču samog novca. Finansijski plan tj. plan trošenja zajma ili investicije kao i takozvani keš flou (cash flow) su srce plana. U nastavku škole pokazaćemo vam kako se pišu i šta treba da prikazuje svako od potrebnih poglavlja.
- Executive summary. Iako se ovo poglavlje nalazi na samom početku plana, piše se poslednje jer predstavlja sumiranje celog plana na jednoj stranici teksta.

Peti korak – Dajte nekome da pročita vaš plan. Pošto je ponekad zaista teško biti kritičan prema nečemu što ste mukotrpno stvarali, najbolje bi bilo da gotov plan date nekom kome nisu strani proces planiranja i rukovođenje poslom da pročita vaš plan. Trebao bi da obrati pažnju na to da li plan sadrži sve što je potrebno, logiku izražavanja, efektivnost plana u smislu predstavljanja poslovne ideje i na samu prezentaciju (izgled, stil pisanja, štampa itd.). Potom, ispravite ono što treba i biznis plan je spreman za premijeru.

Sada krećemo na primenu. Napravićemo biznis plan za preduzeće «SuperSveže» d.o.o. koje se bavi maloprodajom sveže rečne ribe i snabdevanjem nekoliko lokalnih restorana.

PRIMER uvodna priča:

SuperSveže d.o.o. želi da proširi poslovanje i svoju robu ponudi i kroz veleprodaju ugostiteljskim objektima i trgovinama i u tu svrhu traži podršku agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kao i nekolicine lokalnih banaka. Vlasnici preduzeća Mika Bubalo i Pera Alas dobili su usmenu podršku za ideju iz poštovanja prema godinama provedenim u poslu kao i poznavanju lokalnih prilika, ali za opipljiviju podršku u vidu novca, tražen im je plan poslovanja, prikaz raspodele i trošenja sredstava kao i uvid u marketinšku strategiju. Iako pripadnici «stare garde» gospoda Bubalo i Alas znaju da moraju da se prilagode novim uslovima poslovanja, a sve sa ciljem da svojoj deci ostave modernu kompaniju u nasleđe. Tako su i krenuli u izradu biznis plana.

Prvi korak – Postavljanje cilja.

Cilj je očigledno dobiti sredstva za proširenje operacija isporuke ribe po celom gradu. Kako su potencijalni finansijeri jedna lokalna filijala strane banke, jasno je da dobra ideja i iskustvo u poslu neće biti dovoljno i da je potreban «čvršći» zalog.

SuperSveže d.o.o. ima prodavnicu na samom doku, i iako veoma popularna kod lokalnog stanovništva, stara je i nedovoljno atraktivna za podršku zahtevu za zajam. Tako je utvrđen cilj da se kupi noviji, veći i moderniji objekat koji bi poslužio i kao hipotekarni zalog za deo zajma. Dalje, da bi se podržala veća potražnja koju su tako autoritativno objasnili ljudima u agenciji, potrebno je modernizovati opremu i vozni park pa je i to ušlo u cilj uzimanja zajma.

Ljudi koji u bankama rade na proceni rizika izdavanja zajmova za firme, pre svega vole da vide da potencijalni partneri znaju šta rade, i da razmišljaju unapred. Tako će u ovom biznis planu velika pažnja biti posvećena tome da se prikažu razlozi uspešnosti dosadašnjeg poslovanja i zašto se smatra da je proširenje u ovom trenutku prava stvar. Krećemo na postavljanje okvira biznis plana.

Drugi korak – Okvir biznis plana

Biznis plan za «SuperSveže» d.o.o. podelićemo u četiri poglavlja: Executive Summary, Poslovanje, Finansijski podaci i Pridodata dokumentacija.

Poglavlje Poslovanje podelićemo dalje na segmente: Opis posla, Proizvod/Usluga, Analiza tržišta, Lokacija, Konkurencija, Rukovodstvo, Personal i Zahtev za zajam (i očekivani učinak zajma).

Poglavlje Finansijski podaci podelicemo dalje na segmente:
Sada već imamo sadržaj biznis plana.

Treći korak – popunjavanje okvira

Već smo rekli da se Executive Summary piše na samom kraju izrade biznis plana, tako da odmah prelazimo na drugo poglavlje, Poslovanje i prvi segment u okviru poglavlja:

Opis posla

Ovaj segment poglavlja Poslovanje treba da odgovori na sledeća pitanja: Koja je vrsta preduzeća, čime se bavi, koji je proizvod i/ili usluga, da li je u pitanju novi posao ili proširenje starog, zašto će posao biti profitabilan, kada je posao pokrenut, da li je u pitanju sezonski posao i šta drugi izvori kažu o tom poslu (dobavljači, banke, izveštaji agencija i privredne komore, razne publikacije itd.)

PRIMER:
«SuperSveže» d.o.o. je preduzeće za maloprodajni i veleprodajni promet sveže (ne više od jednog dana od ulova) rečne ribe lokalnim ugostiteljskim objektima i fizičkim licima. Trenutno, 60% obrta je od prodaje fizičkim licima. «SuperSveže» planira da se u budućnosti više usmeri ka kupcima u veleprodaji (restorani i lanci prodavnica). Razlog za to vidimo u tome što je profit u veleprodaji veći, a troškovi personala manji, kao i u većem obrtu.

«SuperSveže» d.o.o. je kao takvo u poslu od oktobra 1989. godine. Prodavnica je otvorena sedam dana nedeljno od 9 – 21 časova (do 18 zimi) u maloprodaji a od 6-11.30 časova za veleprodaju. Potražnja u maloprodaji vezana je za vremenske prilike (prodavnica je locirana na keju u blizini samog doka). Potražnja u veleprodaji je stalna i u porastu. Smatramo da je možemo još više unaprediti ako primenimo direktan način prodaje. Naše mušterije se slažu s time što pokazuju i priložena pisma restorana «Ribarnica» i «Pijani Šaran».

Kvalitet naše ribe je izuzetan, a pošto je gospodin Alas i sam bio ribar sa mnogo prijatelja u ribarskoj industriji, ne vidimo neka negativna pomeranja u relacijama sa našim dobavljačima u budućnosti. Naša politika je da za najbolju robu dobavljačima plaćamo dobru cenu u kešu na samom doku tako da smo omiljeni partner za saradnju.

Sledeći segment poglavlja Poslovanje je:

Proizvodi/Usluge

Ovaj segment treba da odgovori na sledeća pitanja: šta je to što prodajete, kakve koristi imaju kupci od vaših proizvoda, koji su vam trenutno najpopularniji proizvodi, koji proizvodi konstantno donose zaradu, koji od njih su na zalasku a koji služe podhranjivanju sujete kupaca, šta ih razlikuje od drugih proizvoda te vrste?

PRIMER:
«SuperSveže» isporučuje najkvalitetniju rečnu ribu kako našim cenjenim kupcima u maloprodajnom objektu, tako i našim mušterijama u veleprodaji. Naš cilj je da najsvežiju ribu na tržištu dostavljamo po konkurentnim cenama u rejonu od 40 kilometara oko grada. Naše isporuke su uvek u dogovoreno vreme i uvek po dogovorenoj ceni.

Stil pisanja biznis plana

Već smo rekli da je najbitnija stvar u pisanju biznis plana jasno predstaviti svoju ideju i sam posao. Tako i stil koji se koristi mora biti takav da su rečenice jasne i precizne, bez suvišnih fraza i izraza koji nam se čine da su moderne i samim tim dodaju «ozbiljnost» tekstu. To investitore ne zanima. Držite se svoje ideje i ne idite u stranu.
Sledeći tekst


Lista svih tekstova
Copyright © 2003-2004 VEZA o.d.