VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo

Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikePoslovna strategija - Dejan Nikolić - E Magazin

Sledeći tekst
Naš novi web sajt: www.seminari.biz

Prodajna akademija "Poslovna Znanja"

organizuje javne treninge:

'Akademija veština prodaje' - "Business Gym"Škola biznis plana (4)

I napokon...novac

Sam zahtev za zajam je deo biznis plana koji treba najopreznije uraditi. Ovde se malo toga ostavlja pretpostavkama. Brojke koje ovde pominjete treba da proizilaze iz detaljne finansijske analize i ne smeju biti podložne proizvoljnostima.

Zahtev za zajam je deo poglavlja Poslovanje i kao takav nije tu da samo predstavi koliko će vam novca biti potrebno za posao već i na šta i kako ćete taj novac potrošiti. Ovde treba da uverite potencijalnog investitora ili zajmodavca u to da ste štedljivi i racionalni tamo gde treba takvi da budete ali i razumni i otvoreni kako bi ostavili mesta poslu da se razgrana i širi.

Ovaj segment treba da odgovori na sledeća pitanja: na koji način će zajam (investicija) povećati profitabilnost posla? Treba li da kupite ili iznajmite (prostorije, opremu, vozila itd.) Da li vam je taj novac zaista potreban? Da vidimo kako su to uradili gospoda Bubalo i Alas iz «SuperSveže» d.o.o.

PRIMER:
Novčani iznos od 160.600 evra biće korišćen na sledeći način:
Kupovina nekretnine 120000 evra
Oprema:
Polovni pikap kamionet 2250 evra
Polovni kompresor (Dajtona) 400 evra
Sekač (polovni) 450 evra
Renoviranje prostora 14000 evra
Operativni kapital 14000 evra
Inventar 1500 evra
Rezerve u kešu 8000 evra

Total: 160.600 evra

«SuperSveže» d.o.o je u poziciji da pod povoljnim uslovima kupi objekat (opisan u segmentu Lokacija, e magazin br.2) koji zadovoljava uslove proširenja posla. Vrednost nekretnine procenio je nezavisni agent za prodaju. Hipotekarni uslovi zajma su na 5 godina (120.000 evra sa godišnjom kamatom od 9.5%) sa mesečnom ratom od oko 2000 evra. Ovo uvećava troškove rente koju trenutno imamo za 100%. Uticaj ovog povećanja na poslovanje prikazano je u finansijskom poglavlju plana.

Pikap kamionet će se koristiti za dostavu kupcima na veliko, odlaganje otpadaka i održavanje kvaliteta robe.

Kompresor će zameniti postojeći koji se trenutno koristi kao zamrzivač i smanjiće potrošnju električne energije ali i osigurati nas u slučaju gubitka zamrznuća (stari ćemo zadržati kao rezervu).

Sekač će uštedeti četiri sata rada dnevno. Ovo vreme ćemo iskoristiti kako za usluživanje više mušterija tako i za obradu veće količine ribe. Uz ovaj tip sekača, možemo da unajmimo relativno nisko obrazovanu (bez obuke) radnu snagu i tako uštedimo sredstva ali i smanjimo količinu otpadnog materijala.

Pod renoviranjem prostora podrazumevamo: duboki bazen sa vodom, toalet i perionik sa odvodom kao i zamenu kompletnog sistema za grejanje, kako bi uštedeli na potrošnji goriva.

Operativni kapital, «SuperSveže» d.o.o iskoristiće da bi pokrili tekuće troškove, uveli protok gotovine (takozvani keš flou) u pozitivan trend kao što je prikazano u segmentu Protok gotovine u poglavlju Finansijski podaci, i kako bi se osigurao konstantan rast i stabilno poslovanje preduzeća.

Investicijom u inventar upotpunićemo ponudu sveže ribe nabavljenom po niskoj ceni zbog kupovine velike količine. Naročito ćemo obratiti pažnju na to da se poveća kvalitet i raznovrsnost odabranih sorti.

Rezerve u kešu će poslužiti kao depozit u banci i samim tim kao deo garancija za otplatu duga. Depozit će, po dogovoru sa bankom, biti moguće koristiti pod specijalnim okolnostima (nije oročen) ili u hitnim slučajevima/intervencijama.

Brojke koje navodite u ovom segmentu biznis plana ne smeju biti polazna osnova za kasniju finansijsku analizu već rezultat iste. Bilo koji iskusniji računovođa ili bankarski službenik, stručnjak za procenu rizika, odmah će uočiti nelogičnosti ili «podešavanja» u finansijskim podacima kako bi dobili brojke koje ste predstavili u zahtevu za zajam/investiciju.
Sledeći tekst


Lista svih tekstova


Copyright © 2003-2004 VEZA o.d.