VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo

Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikePoslovna strategija - Dejan Nikolić - E Magazin

Sledeći tekst
Naš novi web sajt: www.seminari.biz

Prodajna akademija "Poslovna Znanja"

organizuje javne treninge:

'Akademija veština prodaje' - "Business Gym"Škola biznis plana (5)

Finansijska analiza

Finansijska analiza je najvažniji deo svakog ozbiljnog biznis plana. Iz nje moraju proizilaziti sve pretpostavke za razvoj posla koji počinjete.

Iako po svom položaju u stranicama biznis plana zauzima poslednju četvrtinu, finansijska analiza je prvo što će svaki ozbiljan investitor pogledati u tekstu. Sam stil prezentacije podataka, samim tim, mora biti čist i jasan. Ne pravite izveštaj za finansijsku policiju već za nekoga ko će vam biti ili partner ili poverenik. Cifre moraju biti pregledne, u tabelama, a važniji podaci izraženi jednostavnim grafikonima. Iako postoji barem deset različitih segmenata finansijske analize, tri se izdvajaju kao najvažnija i obavezna. To su bilans stanja, bilans uspeha i "keš flou" (protok gotovine). Koristan je i prikaz tačke profitabilnosti, tj. grafikon koji daje presek ulaganja i troškova, sa jedne i zarade, s druge strane i pokazuje kada ćete preći u "crno". Naravno, u pitanju su projekcije koje pak zavise od predviđanja prodaje, koju prikazujete jednostavnom tabelom po mesecima. Ali krenimo redom.

Bilans uspeha

Bilans uspeha, kao krajnji rezultat, daje razliku između potrošenog i zarađenog novca, dakle profit ili gubitak. Tu se u opštim crtama daju troškovi proizvodnje (direktan rad, materijal itd.), operativni troškovi ( troškovi prodaje, marketinga, administracije itd.), kao i prihodi. Ukoliko se biznis plan pravi sa projekcijom od više od jedne godine, bilans uspeha mora da se prikaže za svaku godinu.

Bilans stanja

Ovaj prikaz je klasičan računovodstveni prikaz "leve i desne strane". Na levoj strani tabele obično se prikazuju sredstva, a na desnoj obaveze. Leva i desna strana kao krajnji rezultat, tj zbir svih tačaka, moraju da imaju istu cifru. Ukoliko nemaju, to je znak da niste obračunali ili neki trošak ili neku zaradu. U sredstva spadaju gotovina i potraživanja, ali i nekretnine i osnovna sredstva, kao i zalihe i eventualni gubici. Obaveze obuhvataju sva tekuća i buduća plaćanja, zajmove, osnovni kapital i zadržane zarade. Bilans stanja se takođe pravi za svaku godinu u biznis planu.

Keš flou

Izveštaj o gotovinskom toku, kako se "keš flou" zove u našem računovodstvu, zbirno pokazuje sve ulaze i izlaze gotovine u toku vašeg poslovanja. Dakle, tu su prikazani svi troškovi i svi prihodi, razvrstani u nekoliko kategorija. Ova projekcija može se raditi i za ceo period pokriven biznis planom ali, pošto se podaci iz nje koriste u izradi bilansa, preporučljivo je da se ide postupno,godinu po godinu.


Projekcija prodaje

U tabeli projekcije prodaje treba jednostavno, mesec po mesec, prikazati koliko predviđate da ćete prodati svojih proizvoda i usluga i po kojim cenama. Ova predviđanja, naravno, zavise od istraživanja tržišta, marketinga, ciljne grupe i teritorije koju pokrivate, investicija, kapaciteta i kvaliteta proizvodnje, sezone i uopšte svih segmenata koje smo ranije pokrili u biznis planu. Ukoliko, recimo, u šestom mesecu od početka prodaje ulažete nova sredstva, rezultat u prodaji mora da se pokaže u ovoj tabeli. Ukoliko prodajete sladoled, morate realno prikazati zimsku prodaju i rezultate alternativnih rešenja ,koje ste ranije ponudili u tekstu.

Najbitnija stvar pri izradi finansijske analize, pored toga da se sve brojke poklapaju, jeste da ona izlazi iz svega što ste opisali u ostatku biznis plana, a da opet budete svesni da je sama analiza osnov za traženje novca ili podrške za projekat koji radite. Ona će vam pokazati i moguće nerealnosti i "zaletanja" koje ćete ispraviti, tako da je veoma važno biti realan i pošten prema sebi i mogućnostima vaše firme ili tržišta na kojem hoćete da radite.

Ne pravite izveštaj za finansijsku policiju već za nekoga ko će vam biti ili partner ili poverenik. Cifre moraju biti pregledne, u tabelama, a važniji podaci izraženi jednostavnim grafikonima.
Sledeći tekst


Lista svih tekstova


Copyright © 2003 - VEZA d.o.o.