VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo

Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnike'Istraživanje telekomunikacionog tržišta' - Emagazin Br.46 - Miodrag Kostić

Sledeći tekst
Posetite naš novi web sajt: www.PoslovnaZnanja.com

Intervju - Ericsson - Istraživanje telekomunikacionog tržišta u Srbiji

Skoro je u Srbiji sprovedeno veoma interesantno istraživanje tržišta lokalnih telekomunikacionih usluga. Istraživanje je izradila i sprovela poznata kompanija Ericsson. O ovom istraživanju razgovarali smo sa gospodom Ralf Müller Polyzos-om i Urban Nyblom-om, menadžerima ovog projekta u Srbiji. Ovaj projekat izvela je Ericsson-ova “Consumer & Enterprise” Laboratorija koja već 10 godina istražuje i proučava potrebe i želje potrošača širom sveta da bi identifikovala rane trendove i mogućnosti u okviru globalnog telekomunikacionog tržišta.

Kako do novih, boljih usluga?

Cilj ovog istraživanja je da pomogne telekomunikacionim operaterima širom sveta da razviju nove modele poslovanja i uvedu nove i kvalitetnije usluge svojim krajnjim potrošačima. Istraživanje treba da pruži podroban uvid u potrebe krajnjih korisnika, kao i njihove stavove prema telekomunikacionim proizvodima i uslugama. Naravno cilj je zadovoljni korisnik usluga ali i optimiziranje prihoda telekomunikacionih operatera. Ovo istraživanje sprovodi se u 25 zemalja, na četiri kontinenta, tako što se svake godine obave direktni intervjui sa više od 20000 ljudi. Ove godine jedna od odabranih zemalja je i Srbija.

Naravno, možete pretpostaviti da je planiranje i izvođenje ovako kompleksnog istraživanja veoma skupo, ali je krajnja korist za telekomunikacione operatere, ali i krajnje korisnike njihovih usluga neprocenjiva. Otkrivanje trendova u bilo kojoj oblasti ljudske delatnosti je jedan od glavnih načina ostvarenja konkurentne prednosti u 21 veku. Zadovoljan kupac je bio i ostao kamen temeljac uspešnog poslovanja bilo koje kompanije. Ovakva istraživanja pomažu da se otkrije ne samo kako zadovoljiti kupca danas, već i za pet ili deset godina.

Kako je izvršeno istraživanje?

Koristi se već odavno globalno potvrđena Ericksson-ova metoda segmentacije koja omogućava da se uspešno definiše ciljana marketinška strategija. Radi se o neverovatno detaljnom istraživanju. Pojedinačni intervju sa ispitanikom traje najmanje 1 sat, i to intenzivnog angažovanja. Sam upitnik izgleda kao knjiga, i to većeg A4 formata. Naravno intervju se obavlja lice u lice sa potrošačem, u vidu slobodne diskusije. To garantuje da će rezultati istraživanja što je bolje moguće pokazati stvarne potrebe korisnika usluga. Koliko se pazi da ovo istraživanje pokaže što realnije rezultate vidi se iz činjenice da se u odabiru ispitanika koriste posebne kvote. Naime ispitanici se dele u grupe-kategorije po starosti, sklonostima, i slično, gde se određuju kvote broja ispitanih grupa, koje najrealnije odslikavaju stvarnu situaciju na tržištu.

Kako će se iskoristiti rezultati?

U ovom trenutku postoji baza podataka koji predstavljaju rezultat istraživanja. Međutim pravu vrednost predstavljaće izveštaji koji će biti rezultat detaljne analize svih ovih podataka. Prava vrednost ekspertize Ericsson-ove “Consumer & Enterprise” Laboratorije je u mogućnosti da na što bolji način interpretira rezultate kako bi oni bili od koristi svima. Sami rezultati u smislu gomile prikupljenih podataka neće biti dostupni javnosti, zbog opasnosti od pogrešne interpretacije, već će se objaviti izveštaji koji predstavljaju analizu potreba i trendova korišćenja telekomunikacionih usluga u Srbiji. Sve u svemu sa nestrpljenjem očekujemo rezultate ovog istraživanja (na proleće), kada ćemo čitaocima Emagazina predstaviti konkretne rezultate ovog izuzetno korisnog istraživanja.Sledeći tekst


Lista svih tekstova


Copyright © 2003 - VEZA d.o.o.