VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens
Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeKultura komunikacije na Internetu (1) - Ekonomist-Ebit No.7 - Miloje Sekulić

Sledeći tekst

Brzina i lakoća poslovne komunikacije koju donosi masovna primena e-mail servisa Interneta, krije u sebi zamku površnog pristupa i potencijalnog gubitka reputacije, koja se u poslovnom svetu teško stiče. Elektronska adresa koju koristite za poslovnu korespodenciju, prvi je pokazatelj vaše on-line kompetencije.

Elektronska adresa

Retko ćete danas od poslovnog partnera dobiti vizit kartu na kojoj nije istaknuta njegova elektronska adresa, obično uz adresu veb sajta kompanije u kojoj radi. Ako i vi planirate da štampate elektronsku adresu na svojoj vizit karti, na raspolaganju su vam sledeći slučajevi: Elektronska adresa pripada nekom od, obično besplatnih, servisa poznatih kao "web mail tehnologije". Recimo da na kraju ovog teksta ispod mog imena pročitate milojesekulic@yahoo.com. Šta zaključujete iz adrese ovog tipa? Kompanija u kojoj radim nije se predstavila na globalnoj mreži.

Meni je poznato da e-mail kao način komunikacije postoji ali mu ne poklanjam ni toliki značaj da sam otvorio lični nalog kod provajdera već se oslanjam na javne, besplatne servise. Ovo bi me verovatno deplasiralo u očima potencijalnog poslovnog partnera. Činjenica da ovom servisu mogu da pristupim sa bilo kog naloga, bilo odakle zaista me ne opravdava. Svaki ozbiljan pružalac usluga pristupa Internetu kod koga uplaćujete "Internet sate" ili na čije servere postavljate svoju kompanijsku prezentaciju, daće vam mogućnost da preko veb mejl opcije pristupite svojoj pošti ukoliko ne pristupate Internetu sa svog naloga. Obično se zahteva da ne pozivate sa tarifnog područja gde vam je nalog otvoren. Ovo konkretno znači da možete da odete na more i redovno iz Internet kafea na plaži ili uslužnih računara u hotelu kontrolišete vašu elektronsku poslovnu prepisku.

Drugi slučaj je kada je elektronska adresa otvorena kod provajdera koji vam obezbeđuje pristup Internetu, na primer milojesekulic@yubc.net. Ova adresa je sasvim odgovarajuća ako je koristim za ličnu korespodenciju, nevezanu sa poslom koji obavljam, ali na vašoj poslovnoj vizit karti, takvoj adresi zaista nije mesto. Ukoliko je već na njoj, to pokazuje da vaša kompanija uopšte ne poklanja pažnju promociji na Internetu i verovatno nema veb prezentaciju ni u kom obliku, ili ako je ipak ima, nema kontrolu nad njom. Ukratko, neko je nekada tu prezentaciju napravio i ona stoji zagubljena u cyber prostoru. Pošto se ni mejlovi sa nje ne preuzimaju, vi za komunikaciju elektronskim putem koristite svoju ličnu adresu! Razmislite kako bi izgledalo da vam na vizit karti bude upisan samo kućni broj telefona, ili samo broj mobilnog telefona? Znači, nemate kancelariju i telefon u njoj, nego "radite iz kola"!

Poslovno

Pa šta bi onda bila ispravna elektronska adresa? Ona koja se sastoji od dela koji definiše lično Vas ili sektor u kom radite i dela koji pripada "korporativnom identitetu firme". Na primer miloje@ekonomist.co.yu, ili ako je u pitanju sektor u kom radim redakcija@ekonomist.co.yu. Šta ovakva elektronska adresa govori o meni i firmi u kojoj radim? Govori da nam je do prisustva na Internetu stalo i da znamo načine njegovog ostvarivanja. Da, verovatno, imamo kvalitetnu i ažurnu prezentaciju i da nam je komunikacija putem e-mail-a bitna jer otvaramo naloge za svakog zaposlenog koji, na neki način, predstavlja firmu kao i za organizacione celine. Ukoliko krenete ovim putem, proverite da li vaš provajder omogućava da otvarate e-mail naloge tipa "bilo štaŽvaš domen". Ukoliko ne omogućava u osnovnom paketu, ili ograničava njihov broj, doplatite ili promenite provajdera. Obraćanje pažnje na ovakvu "sitnicu", kakvom se elektronska adresa zaposlenih često neopravdano smatra, mnogo govori o ozbiljnosti kompanije sa čijim zaposlenim "imate čast". Sem toga ima i dobar promotivni efekat. Svako ko dobije mejl sa ovakve, domenske, adrese znaće da prostim odbacivanjem dela adrese pre znaka @ i dodavanjem www. na to mesto dobija veb adresu naše prezentacije na Internetu www.ekonomist.co.yu.


Sledeći tekst


Lista svih tekstova


Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.