VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens
Kontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeKultura komunikacije na Internetu (6) - Ekonomist-Ebit No.12 - Miloje Sekulić

Sledeći tekst

Privodimo kraju ovu malu seriju tekstova koja je imala za cilj da vas uvede u svet komunikacije putem e-mail servisa Interneta, ili pak, ukoliko ga već primenjujete u poslovnoj korespodenciji, ukaže na neke specifičnosti ovog servisa. Što više budete koristili ovaj vid komunikacije, brojnije će biti osobe sa kojima uspostavljate "online" kontakte, ali i opasnosti da zbog neznanja ili nesmotrenosti budete označeni kao osoba čije se poruke automatski odbacuju.

Još jednom - zaštitite se!

O potrebi da se zaštitite od zlonamernih (ili naprosto bolesnih), osoba koje bi da zavire u vaš računar, pokradu podatke, naprave dar-mar i nekažnjeno se izvuku, možete da čitate u svakom broju bilo kog kompjuterskog časopisa. Ova pojava opisana je prvenstveno sa aspekta raznih tehnika zaštite, zatim upozorenja o pojavi novih pošasti koje se šire mrežom, a česte su i analize koje pokazuju kolika je šteta izazvana virusnim infekcijama. Na primeru poslednje velike epidemije "crva" po imenu "BugBear", pokazaćemo kakvu indirektnu vašem poslovanju može naneti olako shvatanje potrebe da se zaštitite, kada radite "online".

Ovaj napasnik nije bio od onih destruktivnih, koji brišu podatke sa diska ili nanose neku drugu direktnu štetu - dizajniran da se "uvuče" u vaš sistem (pogasivši prethodno zastarele verzije antivirusnih softvera), da "čuči" negde u dubini mašine odakle može da špijunira, saznajući šifre i lozinke koje koristite i da ih, po potrebi, šalje svom tvorcu. Sve ovo u našim uslovima i ne izgleda toliko strašno. Nemamo razvijeno plaćanje online, retki su naši poslovni ljudi koji poseduju platne kartice, a još ređi oni koji tim karticama plaćaju na Internetu.

Najveći problem leži, zapravo, u načinu na koji se ova i njoj slične pošasti šire Internetom - koriste e-mail adrese koje iskopaju u vašem računaru, kako one snimljene u adresaru, tako i druge sa kojima ste imali bilo kakvu korespodenciju. Kad ih iščačkaju, "crvi" sami sebe šalju na te adrese, obično zamaskirano uz neku od poruka koje ste primili ili poslali. Zamislite sad situaciju u kojoj poslovni partner dobije od vas e-mail koji je potpuno neprimeren, čita ga i iščuđava se ("šta vam bi!?"), a virus, crv ili slična životinjica se, u međuvremenu, udobno smeštaju na njegovoj mašini... Ciklus razmnožavanja tada kreće iz početka!

Posledice ovakvog događaja mogu da budu ozbiljne po vašu poslovnu reputaciju. U našim uslovima zabeleženi su ljutiti telefonski pozivi sa pitanjima tipa: "Što ste mi poslali virus?". Ništa manje neprijatni nisu ni e-mail-ovi u kojima vam se primalac virusa "srdačno zahvaljuje" na zaraženoj poruci koja mu je nanela štetu ili ga uplašila, jer - nisu svi korisnici Interneta neoprezni. Ozbiljna firma posvetiće ovom pitanju dužnu pažnju, kako zbog direktne štete koju upad virusa u sistem može da prouzrokuje (pogotovo gde ima više umreženih računara), tako i zbog indirektne štete koja se ogleda u gubitku reputacije.

Brojne su anegdote o domaćim firmama koje su posejale viruse na sve moguće e-mail adrese partnerskih firmi u inostranstvu, iako im u najvećem broju slučajeva, nisu ozbiljno naudili. Tamošnje firme uglavnom imaju softver za zaštitu, čija se baza podataka o virusima i sličnoj gamadi redovno ažurira. Obično za uspostavljanje mehanizama zaštite konsultuju stručnjake, ili pak, angažuju i obučavaju svoje osoblje da se o tome brine. Gubitnik, ukoliko se prema zaštiti na Internetu nonšalantno odnosite, možete da budete samo vi.

Napad na "net"!

Želja nam je bila da vam pokažemo osnovne principe u upoznamo vas sa najznačajnijim pravilima takozvanog "net bonton"-a. Svaki tip softvera kojim se služite u ovu svrhu ima svoje specifičnosti, a svaka nova verzija donosi dodatne opcije i poboljšanja. Istražujete i primenite ono što vam se učini prikladno. Vrlo su korisne opcije za formiranje adresara u kome će se, sem e-mail adrese, naći i drugi podaci o vašim partnerima. Tu su zatim, zahtevi primaocu da potvrdi prijem poruke kao i mogućnost da markirate svoje poruke kao prioritetne. Sem toga možete u poruke dodavati slike, bojiti pozadinu, igrati se sa oblicima i bojama slova, pisati poruke u formatu web sajta (HTML mail format) itd. Oprezno sa svim ovim mogućnostima! Cilj komunikacije e-mailom je da preneste poruku a ne da potrošite tuđe resurse - imajte ovo uvek na umu.


Sledeći tekst


Lista svih tekstova


Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.