VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi

Internet marketing

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnike


Radimo za najbolje:


Google


Poslovna edukacija interaktivni trening menadzera

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Jedina konkurentna prednost savremene kompanije ogleda se u njenoj sposobnosti da inovira - kombinujući poznavanje tržišta i tehnologije, sa kreativnim talentima i kvalitetom stečenih znanja njenih radnika, da rešavaju kontinuirani tok problema konkurencije.

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši edukatori će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju i sprovođenju onih edukacionih programa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vašeg intelektualnog kapitala.

Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju.

U toku procesa edukacije ćemo:

  1. Ustanoviti vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika i anketa.
  2. U odnosu na vaše specifične potrebe, predložiti konkretan edukacioni program.
  3. Okupiti vrhunski tim edukatora, eksperata-praktičara u odgovarajućim oblastima.
  4. Organizovati potrebna predavanja, praktični trening, ili interaktivne radionice.
  5. Po završetku edukacionog programa, izvršiti istraživanje uspešnosti izvedene edukacije.

Obuke po meri klijenata

Interaktivne obuke i treninge moguće je kreirati prema potrebama i zahtevima klijenata. Svaki edukacioni modul onda se pravi po meri i potrebama organizacije gde će se izvesti.

Na primer, recimo da kompanija ili organizacija ima potrebu da unapredi međusobnu komunikaciju, timski rad, i motivaciju zaposlenih. U odnosu na specifičnosti njihove organizacije kreira se program obuke iz pomenutih oblasti poslovne edukacije.

Trening se izvodi modularno, pokrivajući tražene oblasti kroz jedan ili više modula (od 1.5 sati). Način izvođenja je korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz prikaze i analize studija slučajeva, formulare, ankete i igre.

Na našu podršku možete računati i putem direktnog savetovanja-konsaltinga. Za nas, konsalting je dvosmerni, interaktivni proces traženja, primanja i davanja podrške.

U odnosu na vaše specifične potrebe, organizovaćemo tim vrhunskih specijalista-konsultanata koji svojom stručnošću i praktičnim iskustvom u potpunosti odgovaraju vašim zahtevima.

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Naše usluge edukacije na raspolaganju su organizacijama širom Balkana i Jugo Istočne Evrope (Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska).


"Upravljanje intelektualnim kapitalom je od suštinskog značaja za one organizacije koje žele da kreiraju održivu konkurentnu prednost na globalnom tržištu".
-- Robert Kaplan, Harvard University


Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Ciljano do rešavanja vaših potreba usavršavanja i edukacije.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.