VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi

Internet marketing

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnike

Google
Trening 7
    'Veštine ubedljivog i jasnog prezentiranja'

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Kvalitetno i ubedljivo prezentiranje kao osnova uspešne poslovne komunikacije.

Cilj treninga:

 • Saznajte značaj ubedljivog prezentiranja
 • Kako izvesti dobru i ubedljivu prezentaciju
 • Kako treba, a kako ne treba da izgleda javna prezentacija.
 • Upoznajte pravilno korišćenje dizajna i vizuelna pomagala.
 • Kako oceniti elemente bilo koje prezentacije.
 • Kako se pripremiti za neugodne situacije.

Kome je namenjen?

 • Menadžerima na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća - preduzetnicima
 • Svima koji žele unaprediti svoje veštine prezentiranja i komuniciranja

Sadržaj treninga

 • Značaj javnog govora
 • Kvalitet koncepcije, konstrukcije i izvedbe prezentacije
 • Razjasniti devet perspektiva komunikacije
 • Kako nipošto ne bi smela da izgleda prezentacija?
 • Šta je dobra prezentacija?
 • Šta se smatra odličnom prezentacijom?
 • Pravila dizajna (Boje,grafovi, prikaz teksta)
 • Pravila za korišćenje vizuelnih pomagala
 • Postupak ocenjivanja elemenata prezentacije
 • Informisanje i uveravanje
 • Neverbalna i paraverbalna komunikacija
 • Pripremiti se za neugodne situacije

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Razumećete značaj javnih nastupa za uspeh vaše karijere
 • Praktično ćete naučiti i primeniti pravila za kvalitetnu prezentaciju Vas i Vaše firme
 • Saznaćete kako da savladate strah od javnog nastupa i da odgovoirite i na najnezgodnija pitanja

Način rada

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Metodologijom intenzivnog komuniciranja u nastavi: timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast prezentiranja i unapređenja kvaliteta lične komunikacije
 • Pružanjem prilike da učesnici realno procene svoje mesto i mogućnosti u odnosu na konkurenciju

Predavači:

Prof. dr Milan Kukrika, Evropska organizacija za kvalitet

Dipl. ing. Miodrag Kostić, Direktor VEZA d.o.o.

Rezervacije i prijave

Ovaj interaktivni trening se održava prema unapred definisanom rasporedu za grupe korisnika, a prema pojedinačnim zahtevima i na osnovu dogovora.

Trajanje seminara je 2 radna dana (14 sati)


"Jedino fleksibilno kreativna osoba može stvarno da upravlja svojom budućnošću, samo onaj ko može sa poverenjem i bez straha da se suočava sa novinama."
-- Abraham Maslow


Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Da doprinesemo strateškom razmišljanju u vašem poslovanju.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.