VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi članova Veze:

Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeTrening 1
    'Veštine prodaje na malo (retail selling)'

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Kako povećati prodaju u maloprodaji, koristeći oprobanu sistematsku metodologiju?

Cilj treninga

 • Da steknete praktična znanja i iskustava u oblasti prodaje na malo (retail sales).
 • Da iskoristite praktične alate (metodologiju) koji će vam omogućiti da bolje i više prodajete.
 • Da naučite kako da obučite druge u korišćenju sistematskog prodajnog procesa (10 koraka).
 • Da ostvarite i održite kvalitetne odnose sa kupcima.

Kome je namenjen?

 • Svim poslovnim organizacijama koje žele poboljšati prodaju i odnose sa kupcima.
 • Svima koji žele da unaprede prodajne veštine i ostvare kvalitetan odnos sa kupcima.

Sadržaj treninga

 • Osnovne paradigme prodaje na malo. Važnost sistematskog metoda prodaje.
 • Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka).
 • 1) Ostvarite prvi kontakt sa kupcem.
 • 2) Pozicioniranje u odnosu na kupca.
 • 3) Otvorite komunikaciju sa kupcem.
 • 4) Prenesite osnovnu poruku o radnji.
 • 5) Prenesite pravu informaciju o radnji.
 • 6) Premostite poteškoće u prodaji./li>
 • 7) Podstaknite proces kupovine.
 • 8) Zaradite više u prodaji (up-sell).
 • 9) Prodajte više različitih artikala (cross-sell).
 • 10) Ostvarite dugotrajni odnos sa kupcem.
 • Interaktivna malo-prodajna radionicama sa igrom uloga.
 • Kako obučiti ljude da koriste sistematski prodajni proces.
 • Praktični saveti o menadžmentu malo-prodaje.

Način rada

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Metodologijom intenzivnog komuniciranja u nastavi: timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast menadžmenta i unapređenja prodaje na malo.

Predavač - Miodrag Kostić, dipl. ing. - Direktor VEZA d.o.o.
Miodrag Kostić je bio vasnik i menadžer "The T-Gallery", lanca ekskluzivnih radnji na prestižnim lokacijama “South Street Seaport, New York”, i “Aloha Tower Marketplace, Honolulu”. (od 1991 do 1999)

Rezervacije i prijave

Ovaj interaktivni trening se održava prema unapred definisanom rasporedu za grupe korisnika, a prema pojedinačnim zahtevima i na osnovu dogovora.

Trajanje treninga je 1 radni dan (7 sati)

Ovaj trening održava se i na engleskom jeziku


NOVO - Autorski tekstovi o menadžmentu inovacija:

(1) 'Menadžment inovacija i Njutnova jabuka'

(2) 'Definicija inovacije.'

(3) ''Moć pitanja!'

(4) '4 P inovacija!'

(5) 'Inovacije i konkurentna prednost'


"Kompanija ne može da nad-raste svoju konkurenciju ukoliko je ne nad-inovira."
-- Gary Hamel


Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Da doprinesemo strateškom razmišljanju u vašem marketingu.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.