VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi članova Veze:

Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeTrening 'Upravljanje poslovanjem pomoću ciljeva'

Naš novi web sajt: www.PoslovnaZnanja.co.yu

Menadžment korporativnim performansama

Praktična primena metoda upravljanja poslovanjem pomoću ciljeva (MBO-management by objectives) i izbalansirano merenje performansi (BSC - The Balanced Scorecard )

Cilj treninga

U doba pojačane konkurencije na globalnom tržištu čak i male razlike u pristupu mogu da osiguraju poslovne performanse koje će stvoriti šanse za lidersko mesto, ili barem obezbediti poslovno preživljavanje. Većina uspešnih poslovnih organizacija (Fortune 500) primenjuje u praksi kombinovanu metodologiju MBO i BSC.

Kome je namenjen?

 • Članovima uprave na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća
 • Svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati svoje menedžerske sposobnosti i time postići bolje poslovne rezultate

Sadržaj treninga

 • Potrebe za premošćavanjem jaza između strateškog planiranja i operativnog izvođenja
 • Problemi neizvesnosti i nerazumevanja kao posledice kompleksnosti poslovanja
 • Naučna podloga i opis metode MBO i BSC
 • Šta se može postići primenom metode MBO i BSC, a šta ne
 • Postupak primene u našim uslovima
 • Prednosti i nedostaci

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Naučićete kako da lične ciljeve pojedinaca povežete sa organizacionim ciljevima
 • Razumećete suštinu filozofije upravljanja pomoću ciljeva (MBO – management by objectives) i izbalansiranog ocenjivanja koja je osnova uspeha najboljih organizacija jer osigurava uključenost, visoku motivaciju, te veći kvalitet postavljenih ciljeva kroz međusobnu komunikaciju menadžera i njihovih podređenih
 • Moći ćete da pravilno procenite koristi i rizike vezane uz MBO
 • Praktično ćete primeniti metodologiju izbalansiranog ocenjivanja

Način rada

Trening se realizuje primenom savremenih andragoških metoda s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz aktivno učešće svakog pojedinca. Primenjuje se metodologija intenzivnog komuniciranja u nastavi i javnom nastupu, timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata.

Tokom rada uradiće se niz vežbi i primera koji ukazuju na vezu između metodologije upravljanja pomoću ciljeva i izbalansiranog ocenjivanja sa ostalim modernim konceptima menadžmenta. To je i prilika da učesnici realno procene svoje mesto i mogućnosti u odnosu na konkurenciju.

Predavač- Prof. dr Milan Kukrika, dipl. ing. Evropska organizacija za kvalitet, Beč

Rezervacije i prijave

Ovaj interaktivni trening se održava prema unapred definisanom rasporedu za grupe korisnika, a prema pojedinačnim zahtevima i na osnovu dogovora.

Naš novi web sajt: www.PoslovnaZnanja.co.yu

Trajanje seminara je 2 radna dana (14 sati)


"Recite ljudima kuda da krenu, ali ne i kako da stignu... i bićete zadivljeni rezultatom!"
-- Albert EINSTEIN


Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Da doprinesemo strateškom razmišljanju u vašem marketingu.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.