VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi članova Veze:

Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeTrening 5
    'Inovacijama do veće konkurentne prednosti'


Sprovedite naš program poboljšanja poslovanja (KAIZEN)

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Kako stimulisati procese stvaranja (ili unošenja), kao i eksploatacije profitabilnih ideja u organizaciji?

Cilj treninga

 • Da steknete praktična znanja i iskustava u oblasti menadžmenta inovacija
 • Da dobijete konkretne alate koji će vam omogućiti da u vašoj organizaciji stimulišete proces inoviranja
 • Da povećate konkurentnu prednost vaše poslovne organizacije na globalnom tržištu

Kome je namenjen?

 • Članovima uprave na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća - preduzetnicima
 • Svim organizacijama koje žele poboljšati svoju konkurentnu prednost i poslovne rezultate
 • Svima koji žele da na svim nivoima svoje organizacije podstaknu inovativnost i povećaju efikasnost - profit

Sadržaj treninga

 • Šta je proces inoviranja i njegov značaj u povećanju konkurentne prednosti firme?
 • 4P inovacioni model kroz obradu slučaja inovativne kompanije – grupni rad.
 • Karakteristike inovativne organizacije.
 • Testiranje spremnosti organizacije da inovira, praktična vežba – grupni rad.
 • Koje su barijere inovativnosti u organizacijama?
 • Analiza industrije-grane, trendovi i pokretači profitabilnosti.
 • Konkurentne strategije i inovacioni planovi – pokretači ekskluzivnosti.
 • Praktična vežba otkrivanja pokretača ekskluzivnosti organizacije - grupni rad.

Način rada

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Metodologijom intenzivnog komuniciranja u nastavi: timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast menadžmenta inovacija i unapređenja konkurentne prednosti.

Predavači:

Dipl. ing. Miodrag Kostić, Direktor VEZA d.o.o.

Dipl. ecc. Sandra Savanović, Internacionalni CEFE trener

Rezervacije i prijave

Ovaj interaktivni trening se održava prema unapred definisanom rasporedu za grupe korisnika, a prema pojedinačnim zahtevima i na osnovu dogovora.

Trajanje treninga je 2 radna dana (14 sati)

Ovaj trening održava se i na engleskom jeziku


NOVO - Autorski tekstovi o menadžmentu inovacija:

(1) 'Menadžment inovacija i Njutnova jabuka'

(2) 'Definicija inovacije.'

(3) ''Moć pitanja!'

(4) '4 P inovacija!'

(5) 'Inovacije i konkurentna prednost'


Naš novi web sajt: www.PoslovnaZnanja.co.yu

"Kompanija ne može da nad-raste svoju konkurenciju ukoliko je ne nad-inovira."
-- Gary Hamel


Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Da doprinesemo strateškom razmišljanju u vašem marketingu.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.