VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi članova Veze:

Internet marketing

Brending

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnikeTrening 3
    'Timski rad i uspešna poslovna komunikacija'

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Kako unaprediti timski rad i internu poslovnu komunikaciju zaposlenih?

Cilj treninga

 • Kako formirati efektan poslovni tim?
 • Kako pravilno proceniti karakteristike ličnosti pojedinih članova tima?
 • Kako unaprediti ponašanje i međusobnu komunikaciju članova tima?
 • Kako omogućiti kvalitetno i efikasno funkcionisanje celokupnog tima?

Kome je namenjen?

 • Menadžerima na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća - preduzetnicima
 • Svima koji žele unaprediti poslovanje i povećati performanse-profit

Sadržaj treninga

 • Značaj timskog rada za kvalitet modernog poslovanja.
 • Prikaz alata "SCORE". Kako uspešno organizovati timski rad u modernom poslovanju?
 • Primena alata "SCORE" – kohezivna strategija, jasne uloge, otvorena komunikacija, rapidni odgovor, efektivno rukovođenje.
 • Procena ponašanja i određivanje karakteristika (temperamenta) ličnosti članova tima.
 • Primena "Myers-Briggs" indikatora (MBTI) procene karakteristika članova tima.
 • Otkrivanje vašeg radnog stila - vežba za pojedine članove tima.
 • Koje su potrebne karakteristike efikasnog tima, kao i barijere efektnom timskom radu?
 • Odredite karakteristike vašeg tima i kako ih unaprediti.
 • Timska igra "Izgubljeni na mesecu" – testirajte sposobnosti vašeg tima.

Način rada

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Metodologijom intenzivnog komuniciranja u nastavi: timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast timskog rada i unapređenja međusobne komunikacije polaznika
 • Pružanjem prilike da učesnici realno procene svoje mesto i mogućnosti u odnosu na efektno funkcionisanje tima

Predavači:

Dipl. ing. Miodrag Kostić, Direktor VEZA d.o.o.

Prof. dr Milan Kukrika, Evropska organizacija za kvalitet

Rezervacije i prijave

Ovaj interaktivni trening se održava prema unapred definisanom rasporedu za grupe korisnika, a prema pojedinačnim zahtevima i na osnovu dogovora.

Trajanje treninga je 1 radni dan (7 sati)


"Jedino fleksibilno kreativna osoba može stvarno da upravlja svojom budućnošću, samo onaj ko može sa poverenjem i bez straha da se suočava sa novinama."
-- Abraham Maslow


Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Da doprinesemo strateškom razmišljanju u vašem marketingu.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.