VEZA Marketing Konsalting menadzment inovacija Srbija Beograd


Konsalting

Marketing strategija

Odnosi sa javnošću

Prodaja

Brending

Reklamiranje

Upravljanje projektima

Sertifikacija

Klasifikacija informacija


Edukacija

Organizacija seminara

In-house trening

Izdavaštvo


Web rešenja

Web dizajn

Poslovna rešenja

Internet marketing

Multimediji

Internet intelidžens


Menadžment inovacija

InternacionalizacijaKontakt

Press

Vesti
Virtuelna Esnafska Zajednica IT Marketing Konsalting PR Agencija Srbija Beograd

Glavna Kompanija Servisi Partneri Portfolio
SrpskiEnglishDeutsch


Autorski tekstovi

Internet marketing

On-line PR

E-poslovanje

Poslovna strategija

Prodajne tehnike

Google
Edukacija - In-house seminari, trening, radionice

Sprovedite program poboljšanja poslovanja (KAIZEN)

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

"Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče nova znanja, i brzo prevede stečena znanja u akciju jeste vrhunska poslovna konkurentna prednost."
-- Jack Welch

Ukoliko želite da povećate konkurentnu prednost vaše organizacije na globalnom tržištu potražite.

Naše usluge in-house edukacije:

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši edukatori će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju i sprovođenju onih edukacionih programa koji će u vašoj firmi doprineti poboljšanju poslovnih performansi.

Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju.

In-house treninzi:

Trening 1 - 'Veštine prodaje na malo (retail selling)'

Trening 2 - 'Uklonite poslovni rizik i konkurenciju'

Trening 3 - 'Timski rad i uspešna komunikacija'

Trening 4 - 'Do boljeg poslovanja primenom Interneta'

Trening 5 - 'Inovacijama do konkurentne prednosti'

Trening 6 - 'CRM - Upravljanje odnosima sa kupcem'

Trening 7 - 'Veštine ubedljivog i jasnog prezentiranja'

Trening 8 - 'Uštedite analizom finansijskog izveštaja'


Treninzi 1, 3, 4, 5 održavaju se i na engleskom

U toku procesa edukacije ćemo:

  1. Ustanoviti vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika i anketa.
  2. U odnosu na vaše specifične potrebe, predložiti konkretan edukacioni program.
  3. Okupiti vrhunski tim edukatora, eksperata-praktičara u odgovarajućim oblastima.
  4. Organizovati potrebna predavanja, praktični trening, ili interaktivne radionice.
  5. Po završetku edukacionog programa, izvršiti istraživanje uspešnosti izvedene edukacije.

Naša kompletna ponuda edukacije je na www.seminari.biz

Naše usluge edukacije na raspolaganju su organizacijama širom Balkana i Jugo Istočne Evrope (Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska).

Intelektualni kapital i inovaciona sposobnost organizacije ne mogu jedno bez drugog. Povećanje intelektualnog kapitala doneće vam više ideja, ali će jedino povećanje inovacione sposobnosti omogućiti da te nove ideje sprovedete u delo. Šta vam vredi znanje ako se ne primenjuje?

NOVO - Autorski tekstovi o menadžmentu inovacija:

(1) 'Menadžment inovacija i Njutnova jabuka'

(2) 'Definicija inovacije.'

(3) ''Moć pitanja!'

(4) '4 P inovacija!'

(5) 'Inovacije i konkurentna prednost'


"Reci mi i ja ću zaboraviti,
 Pokaži mi i ja ću možda zapamtiti,
 Uključi me i ja ću razumeti."
 -- Benjamin Franklin
Naša obaveza je da vam pružimo kvalitetnu uslugu i omogućimo blisku saradnju i komunikaciju u bilo kom delu procesa edukacije.Naša filozofija je jednostavna:

Da doprinesemo strateškom razmišljanju u vašem poslovanju.

Copyright © 2003-2006 VEZA d.o.o.